KAYIT VAR


"Türk Bestecileri Eser Kayıt Kaynakçası" adlı kitabın, Sevda Cenap And Müzik Vakfı tarafından 2005 yılında yayınlanan iki baskısı hakkında bilgi vereyim. Bu kitap, Türk bestecilerinin eserlerini kayıt altına alan bir kaynakça niteliğindedir. Kitapta, Türkiye'deki bestecilerin eserlerine dair detaylı bilgiler yer alır ve müzik araştırmacıları, müzikologlar, öğretim üyeleri ve müzikle ilgilenen herkes için önemli bir referans kaynağıdır.

Sevda Cenap And Müzik Vakfı, Türkiye'deki müzik kültürünü ve bilgisini yaymak ve desteklemek amacıyla çeşitli yayınlar yapmaktadır. Bu kitap da vakfın bu misyonu doğrultusunda hazırlanmıştır. İçeriğinde, Türk bestecilerin eserlerinin listeleri, bu eserlerin ilk icra tarihleri, notaları ve ilgili diğer bilgileri bulmak mümkündür.