ERSİN ANTEP


Gelibolu’da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Genel Müzikoloji Bölümü’nde Prof. Filiz Ali, Prof. Dr. Ahmet Yürür, Prof. İlhan Usmanbaş, Prof.Cenan Akın, Prof.Dr.Feza Tansuğ, Prof.Dr.Selçuk Mülayim, Prof. Gülper Refiğ, Etnomüzikolog Melih Duygulu ve Besteci Meliha Doğuduyal gibi değerli müzik insanlarıyla lisans ve yüksek lisans öğrenimini tamamladı.

 

Toplumbilim Dergisi, Müzikoloji Dergisi, Orkestra Dergisi, Hürriyet Gösteri Dergisi, Andante Dergisi, Cumhuriyet Gazetesi, Radikal Gazetesi, Dünya Gazetesi, OPUS Klasik Müzik Dergisi gibi yayınlarda makaleleri yayınlandı, yayın kurulu üyeliği ve editörlük görevleri üstlendi. Çeşitli üniversitelerde ve merkezlerde konferans, panel ve seminerlerde konuşmacı oldu, bildiriler sundu. Sempozyum kitabı editörlüğü yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile şef Rengim Gökmen idaresindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından yapılan İstiklâl Marşı’nın yeni kaydı için araştırma yaptı, CD kitapçığında metin yazarlığı yaptı. Tarihsel araştırmaları sonucunda ortaya çıkardığı eserleri düzenleyerek, anlatarak veya yöneterek, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası, Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası gibi ülkenin önemli orkestraları ile projeler gerçekleştirdi, konserler verdi.

 

Çeşitli resmi kurum ve kuruluşlarda kurumsal iletişim danışmanlığı ile basın danışmanlığı gibi görevler aldı, Uludağ Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi gibi üniversitelerde dersler verdi. Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde, belediye, üniversite, sanat kurumları ve kültür merkezlerinde bilimsel etkinlikler düzenledi. Adnan Saygun, Ekrem Zeki Ün, Halit Recep Arman gibi besteciler, Mahmud Ragıp Gazimihal, Cevad Memduh Altar, Gültekin Oransay gibi müzikbilimciler hakkında sempozyumlar, paneller düzenleyerek öncülük etti. Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Kadıköy Süreyya Operası, İzmir Sanat, Caddebostan Kültür Merkezi gibi sanat merkezlerinde söyleşiler sundu, sanatsal etkinliklerde yer aldı.

 

“Kayıt Var: Türk Bestecileri Eser Kayıt Kaynakçası” (2.baskı: 2013), “Türk Bestecileri Eser Kataloğu” ve Turgut Özakman ile Prof. Dr. Selçuk Mülayim’in danışmanlığında hazırladığı “Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası: Çoksesliliğin Belgesel Tarihi” (2.baskı: 2021) adlı kitapları bulunmaktadır.

İstanbul’da, gönüllü ekibiyle birlikte gerçekleştirdiği “Bugün, Toplum ve Müzik” başlıklı tartışmalar zincirini yürütüyor, halen Müzikoloji Platformu bünyesinde çalışmalar yapıyor. Açık Radyo’da Ali Pınar ile birlikte 2010 yılından bu yana, 3. Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nde “Yılın Radyo-TV Programı”na da değer görülen “Alla Turca” adlı programı hazırlayıp sunuyor. 2019 yılında NTV Radyo’da başladığı ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti “2019 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri”nde “Radyo Haber-Program Dalı”nda "Yılın Gazetecisi" ödülüne layık görüldüğü “Çok Sesli” programının yanında, 2020 yılında TRT Radyo 3’te başladığı “Müzikli Günce” ve “Radyo 3 Atölyesi” programlarını hazırlıyor ve sunuyor, müzik tarihi konferansları veriyor, senfoni orkestralarıyla özel çalışmalar gerçekleştiriyor. Türk-Rus Klasik Müzik Festivali'nde "Müzikolog" ve Mersin Uluslararası Müzik Festivali’nde “Sanat Danışma Kurulu Üyesi” olarak görev alan Antep, çeşitli bilimsel ve sanatsal etkinliklerde, kurumlarda danışman olarak, Müzikolog olarak görevler üstleniyor, Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı “Türk Bestecileri Serisi” adı altında etkinlikler hazırlayıp sunuyor, Türkiye’nin dört bir yanından koro şefliği ile koro bilim eğitimi almak üzere gelen 100 Ses Koro Okulu’nda Koro-Bilim, Pedagoji, Müzik Tarihi ve Müzikle Psikoloji eğitimleri veriyor. Uzun yıllar Hürriyet Gösteri Dergisi’nde “Defter” adlı köşeyi yazan Ersin Antep, halen Ocak 2022’de üstlendiği Cemal Reşit Rey Konser Salonu Müzikoloji Danışmanlığı ile Müzikoloji Etkinlikleri Yöneticiliği ve Ocak 2023’te (beş yıllığına) seçildiği Türk Tarih Kurumu Haberleşme Üyeliği görevlerini sürdürüyor.

Wikipedia